Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Vidare till ...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Hälsningar,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des