Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Bästa fru,
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Bäste John,
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
Vidare till ...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Hälsningar,
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des