Arabă | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
السيد الرئيس المحترم،
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
เรียนท่าน
سيدي المحترم،
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
السيدة المحترمة،
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
เรียน ท่านทั้งหลาย
السادة المحترمون،
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
เรียน คุณสมิทธิ์
السيد أحمد المحترم،
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
السيدة نادية المحترمة،
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
عزيزتي الآنسة نادية،
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
عزيزتي السيدة نادية،
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
عزيزي أحمد كرم،
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
เรียน จอห์น
عزيزي أحمد،
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
نكتب لكم بخصوص...
Formal, în numele întregii companii.
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
نكتب لكم بخصوص...
Formal, în numele întregii companii.
เพิ่มเข้ามาจาก...
وعلاوة على ذلك...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
อ้างอิงมาจาก...
بالنسبة إلى...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
أكتب للاستفسار عن...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
أكتب إليك نيابة عن...
Formal, când scriem pentru altcineva.
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
لقد تم ترشيح شركتم...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
هل تمانع لو...
Solicitări formale, tentative
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
هلاّ تفضلت بـ...
Solicitări formale, tentative
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
سأكون ممتنّا إذا...
Solicitări formale, tentative
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Solicitări formale, foarte politicos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Solicitări formale, foarte politicos
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Solicitări formale, politicos
เราสนใจที่จะได้รับ...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Solicitări formale, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Solicitări formale, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Solicitări formale, direct
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Solicitări formale, direct
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Solicitări formale, foarte direct
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
سنكون مُمتنين لو...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Solicitări formale specifice, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Solicitări formale, direct
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
لدينا نية في أنْ...…
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Formal, politicos
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Formal, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
أقدر تعاملك معنا.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพ
مع خالص التحية والاحترام،
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ขอแสดงความนับถือ
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
كل المودة والاحترام،
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
تحياتي الحارة،
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความนับถือ
تحياتي،
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des