Engleză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
เรียนท่าน
Dear Sir,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
Dear Madam,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
Dear Sir / Madam,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
เรียน จอห์น
Dear John,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
We are writing to you regarding…
Formal, în numele întregii companii.
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
We are writing in connection with...
Formal, în numele întregii companii.
เพิ่มเข้ามาจาก...
Further to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
อ้างอิงมาจาก...
With reference to…
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
I am writing to enquire about…
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, când scriem pentru altcineva.
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Would you mind if…
Solicitări formale, tentative
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Would you be so kind as to…
Solicitări formale, tentative
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
I would be most obliged if…
Solicitări formale, tentative
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Solicitări formale, foarte politicos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
I would be grateful if you could...
Solicitări formale, foarte politicos
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please send me…
Solicitări formale, politicos
เราสนใจที่จะได้รับ...
We are interested in obtaining/receiving…
Solicitări formale, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
Solicitări formale, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
Solicitări formale, direct
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please send me…
Solicitări formale, direct
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
You are urgently requested to…
Solicitări formale, foarte direct
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
What is your current list price for…
Solicitări formale specifice, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
Solicitări formale, direct
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
It is our intention to…
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
I look forward to the possibility of working together.
Formal, politicos
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Thank you for your help in this matter.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
If you require more information ...
Formal, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
We appreciate your business.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพ
Yours faithfully,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Respectfully yours,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความนับถือ
Regards,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des