Olandeză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Geachte heer President
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
เรียนท่าน
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
Geachte heer, mevrouw
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
เรียน ท่านทั้งหลาย
Geachte dames en heren
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Beste meneer Jansen
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
เรียน จอห์น
Beste Jan
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, în numele întregii companii.
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, în numele întregii companii.
เพิ่มเข้ามาจาก...
Met betrekking tot ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
อ้างอิงมาจาก...
Ten aanzien van ...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, când scriem pentru altcineva.
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Zou u het erg vinden om ...
Solicitări formale, tentative
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Solicitări formale, tentative
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Solicitări formale, tentative
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Solicitări formale, foarte politicos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Solicitări formale, foarte politicos
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Solicitări formale, politicos
เราสนใจที่จะได้รับ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Solicitări formale, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
Ik zou u willen vragen, of ...
Solicitări formale, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Solicitări formale, direct
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Solicitări formale, direct
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
U wordt dringend verzocht ...
Solicitări formale, foarte direct
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Solicitări formale specifice, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Solicitări formale, direct
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Het is ons oogmerk om ...
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Bij voorbaat dank.
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, politicos
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Ik hoor graag van u.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพ
Met vriendelijke groet,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ขอแสดงความนับถือ
Met vriendelijke groet,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Hoogachtend,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Met de beste groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความนับถือ
Groeten,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des