Vietnameză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
เรียนท่าน
Thưa ông,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
Thưa bà,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
Thưa ông/bà,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
เรียน ท่านทั้งหลาย
Thưa các ông bà,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Thưa ông/bà,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
เรียน จอห์น
Gửi ông A,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, în numele întregii companii.
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, în numele întregii companii.
เพิ่มเข้ามาจาก...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
อ้างอิงมาจาก...
Về việc/vấn đề...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Tôi viết thư này để nói về...
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, când scriem pentru altcineva.
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitări formale, tentative
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitări formale, tentative
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitări formale, tentative
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitări formale, foarte politicos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitări formale, foarte politicos
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitări formale, politicos
เราสนใจที่จะได้รับ...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitări formale, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitări formale, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitări formale, direct
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitări formale, direct
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitări formale, foarte direct
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitări formale specifice, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Solicitări formale, direct
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Chúng tôi dự định...
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, politicos
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพ
Kính thư,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ขอแสดงความนับถือ
Kính thư,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Trân trọng,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
Thân ái,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความนับถือ
Thân ái,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des