Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Křestní jméno
First Name
Numele de botez
Příjmení
Surname
Numele de familie
Datum narození
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Místo narození
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Národnost
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Rodinný stav
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Svobodný(á)
Single
Când persoana nu este căsătorită
Ženatý/Provdaná
Married
Când persoana este căsătorită
Ovdovělý(á)
Widowed
Când persoana este văduvă
Adresa
Address
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Základní škola
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Základní škola, 2. stupeň
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Střední škola
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Vysoká škola
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Jesle
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Přípravná škola
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Základní škola, 1. stupeň
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Střední škola
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Vyšší střední škola
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Univerzita
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Pracovní zkušenost v ...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stáž v...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Dobrovolnická práce v...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Dobrá znalost slovem i písmem
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Počítačově gramotný
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Znalost CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Řidičský průkaz B
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere