Franceză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Křestní jméno
Prénom
Numele de botez
Příjmení
Nom de famille
Numele de familie
Datum narození
Date de naissance
Data şi anul naşterii aplicantului
Místo narození
Lieu de naissance
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Národnost
Nationalité
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Rodinný stav
Statut marital
Starea civilă a aplicantului
Svobodný(á)
Célibataire
Când persoana nu este căsătorită
Ženatý/Provdaná
Marié(e)
Când persoana este căsătorită
Ovdovělý(á)
Veuf / veuve
Când persoana este văduvă
Adresa
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Téléphone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
Courriel
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Site internet
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Základní škola
École primaire
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Základní škola, 2. stupeň
Collège
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Střední škola
Lycée
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Vysoká škola
Université
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Jesle
Classe préparatoire
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Přípravná škola
École primaire
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Základní škola, 1. stupeň
Collège
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Střední škola
Lycée
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Vyšší střední škola
Université
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Univerzita
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Pracovní zkušenost v ...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stáž v...
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Dobrovolnická práce v...
Volontariat chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Dobrá znalost slovem i písmem
... lu, écrit, parlé
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Plynulá znalost slovem i písmem
... lu, écrit, parlé couramment
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Počítačově gramotný
Initié à l'informatique
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Znalost CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Řidičský průkaz B
Titulaire du permis B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere