Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Křestní jméno
Vorname
Numele de botez
Příjmení
Nachname
Numele de familie
Datum narození
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
Místo narození
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Národnost
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Rodinný stav
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
Svobodný(á)
ledig
Când persoana nu este căsătorită
Ženatý/Provdaná
verheiratet
Când persoana este căsătorită
Ovdovělý(á)
verwitwet
Când persoana este văduvă
Adresa
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Základní škola
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Základní škola, 2. stupeň
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Střední škola
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Vysoká škola
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Jesle
Vorschule
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Přípravná škola
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Základní škola, 1. stupeň
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Střední škola
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Vyšší střední škola
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Univerzita
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Pracovní zkušenost v ...
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stáž v...
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Dobrovolnická práce v...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Dobrá znalost slovem i písmem
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Plynulá znalost slovem i písmem
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Počítačově gramotný
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Znalost CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Řidičský průkaz B
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere