Portugheză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Křestní jméno
Primeiro Nome
Numele de botez
Příjmení
Sobrenome
Numele de familie
Datum narození
Data de Nascimento
Data şi anul naşterii aplicantului
Místo narození
Local de Nascimento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Národnost
Nacionalidade
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Rodinný stav
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
Svobodný(á)
Solteiro(a)
Când persoana nu este căsătorită
Ženatý/Provdaná
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
Ovdovělý(á)
Viúvo(a)
Când persoana este văduvă
Adresa
Endereço
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Základní škola
Ensino Fundamental
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Základní škola, 2. stupeň
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Střední škola
Ensino Médio
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Vysoká škola
Faculdade
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Jesle
Escola Infantil
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Přípravná škola
Ensino Fundamental
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Základní škola, 1. stupeň
Ensino Médio
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Střední škola
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Vyšší střední škola
Universidade
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Univerzita
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Pracovní zkušenost v ...
Experiência profissional em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stáž v...
Estágio em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Dobrovolnická práce v...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Dobrá znalost slovem i písmem
Bom conhecimento da língua ....
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluência em ....
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Počítačově gramotný
Conhecimento de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Znalost CAD / CAM.
Conhecimento em CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Řidičský průkaz B
Carteira de motorista
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere