Spaniolă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Křestní jméno
Primer nombre
Numele de botez
Příjmení
Apellido
Numele de familie
Datum narození
Fecha de nacimiento
Data şi anul naşterii aplicantului
Místo narození
Lugar de nacimiento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Národnost
Nacionalidad
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Rodinný stav
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
Svobodný(á)
Soltero(a)
Când persoana nu este căsătorită
Ženatý/Provdaná
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
Ovdovělý(á)
Viudo(a)
Când persoana este văduvă
Adresa
Dirección
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Teléfono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Página Web
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Základní škola
Escuela Primaria
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Základní škola, 2. stupeň
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Střední škola
Secundaria
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Vysoká škola
Universidad
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Jesle
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Přípravná škola
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Základní škola, 1. stupeň
Escuela Secundaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Střední škola
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Vyšší střední škola
Universidad
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Univerzita
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Pracovní zkušenost v ...
Experiencia laboral en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stáž v...
Pasantía en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Dobrovolnická práce v...
Trabajo voluntario en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Dobrá znalost slovem i písmem
Buena comprensión oral y escrita de...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Plynulá znalost slovem i písmem
Fluidez oral y escrita en...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Počítačově gramotný
Conocimientos de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Znalost CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Řidičský průkaz B
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere