Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名字
이름
Numele de botez
Numele de familie
生日
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
婚姻状况
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
单身
미혼
Când persoana nu este căsătorită
已婚
기혼
Când persoana este căsătorită
丧偶
미망인
Când persoana este văduvă
地址
주소
Adresa curentă a aplicantului
电话
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
电子邮箱
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
网址
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
初中
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高中
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
托儿所
유아 학교
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
幼儿学校
초등학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
高等中学
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
在...的工作经历
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
在...的实习经历
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
在...的志愿者服务工作
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

良好的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
流利的书面和口语表达能力
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
通晓计算机技能
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
出色的交流/谈判/表达能力
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
目前持有...驾驶执照
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere