Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名字
First Name
Numele de botez
Surname
Numele de familie
生日
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
婚姻状况
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
单身
Single
Când persoana nu este căsătorită
已婚
Married
Când persoana este căsătorită
丧偶
Widowed
Când persoana este văduvă
地址
Address
Adresa curentă a aplicantului
电话
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
电子邮箱
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
网址
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
初中
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高中
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
托儿所
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
幼儿学校
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
高等中学
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
在...的工作经历
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
在...的实习经历
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
通晓计算机技能
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere