Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名字
Vorname
Numele de botez
Nachname
Numele de familie
生日
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
婚姻状况
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
单身
ledig
Când persoana nu este căsătorită
已婚
verheiratet
Când persoana este căsătorită
丧偶
verwitwet
Când persoana este văduvă
地址
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
电话
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
电子邮箱
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
网址
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
初中
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高中
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
托儿所
Vorschule
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
幼儿学校
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
高等中学
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
在...的工作经历
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
在...的实习经历
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
在...的志愿者服务工作
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

良好的书面和口语表达能力
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
流利的书面和口语表达能力
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
通晓计算机技能
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
出色的交流/谈判/表达能力
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
熟悉CAD/CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
目前持有...驾驶执照
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere