Hindi | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名字
नाम
Numele de botez
कुलनाम
Numele de familie
生日
जन्म दिन
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
जन्म स्थान
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
राष्ट्र
Ţara în care aplicantul s-a născut.
婚姻状况
वैवाहिक स्थिति
Starea civilă a aplicantului
单身
अविवाहित
Când persoana nu este căsătorită
已婚
विवाहित
Când persoana este căsătorită
丧偶
विधुर/विधवा
Când persoana este văduvă
地址
पता
Adresa curentă a aplicantului
电话
टेलीफोन नंबर
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
电子邮箱
ई-मेल
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
网址
वेबसाईट
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学
विद्यालय
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
初中
विद्यालय
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高中
महाविद्यालय
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
विश्वविद्यालय
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
托儿所
बालवाड़ी
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
幼儿学校
विद्यालय
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学
विद्यालय
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学
महाविद्यालय
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
高等中学
विश्वविद्यालय
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
在...的工作经历
... में अनुभव
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
在...的实习经历
... में प्रशिक्षुता
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
在...的志愿者服务工作
... में अवैतनिक काम
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

良好的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
流利的书面和口语表达能力
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
通晓计算机技能
कंप्यूटर में साक्षर
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
出色的交流/谈判/表达能力
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
熟悉CAD/CAM
CAD / CAM से परिचित
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
目前持有...驾驶执照
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere