Japoneză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名字
名前
Numele de botez
名字
Numele de familie
生日
誕生日
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
婚姻状况
配偶者の有無
Starea civilă a aplicantului
单身
独身
Când persoana nu este căsătorită
已婚
既婚
Când persoana este căsătorită
丧偶
独身
Când persoana este văduvă
地址
現住所
Adresa curentă a aplicantului
电话
電話番号
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
电子邮箱
メールアドレス
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
网址
ウェブサイト
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学
小学校
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
初中
中学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高中
高等学校
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
托儿所
幼児学校
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
幼儿学校
小学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学
中学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学
シックス・フォーム・カレッジ
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
高等中学
大学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
在...的工作经历
・・・・で働いた経験があります。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
在...的实习经历
・・・・でのインターンシップを行いました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
在...的志愿者服务工作
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

良好的书面和口语表达能力
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
流利的书面和口语表达能力
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
通晓计算机技能
パソコンを使いこなせます。
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
出色的交流/谈判/表达能力
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
熟悉CAD/CAM
CAD/ CAMの知識
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
目前持有...驾驶执照
・・・・の免許を保有しています。
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere