Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

이름
Vorname
Numele de botez
Nachname
Numele de familie
생년월일
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
출생지
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
국적
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
결혼 여부
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
미혼
ledig
Când persoana nu este căsătorită
기혼
verheiratet
Când persoana este căsătorită
미망인
verwitwet
Când persoana este văduvă
주소
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
전화
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
이메일 (E mail)
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
웹 사이트
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
초등학교
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
중학교
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
고등학교
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
대학교
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
유아 학교
Vorschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
초등학교
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
중등학교
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
식스-폼 컬리지
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
대학교
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
...에서의 업무 경력
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...에서 인턴쉽
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
..에서의 봉사활동
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... 글쓰기와 회화 모두 유창
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
컴퓨터 사용 능력이 있는
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAM 사용 능력
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
현재 ... 면허증 소지자
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere