Italiană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

이름
Nome
Numele de botez
Cognome
Numele de familie
생년월일
Data di nascita
Data şi anul naşterii aplicantului
출생지
Luogo di nascita
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
국적
Nazionalità
Ţara în care aplicantul s-a născut.
결혼 여부
Stato Civile
Starea civilă a aplicantului
미혼
Celibe (m) / Nubile (f)
Când persoana nu este căsătorită
기혼
Coniugato/a
Când persoana este căsătorită
미망인
Vedovo/a
Când persoana este văduvă
주소
Indirizzo
Adresa curentă a aplicantului
전화
Telefono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
이메일 (E mail)
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
웹 사이트
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
초등학교
Scuola Elementare
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
중학교
Scuola Media
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
고등학교
Scuola Media Superiore
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
대학교
Università
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
유아 학교
Asilo (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
초등학교
Scuola Elementare (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
중등학교
Scuola Secondaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
식스-폼 컬리지
Scuola Superiore (solo in UK)
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
대학교
Università
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
...에서의 업무 경력
Esperienze lavorative presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
...에서 인턴쉽
Stagista presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
..에서의 봉사활동
Lavoro come volontario...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Comprensione orale e scritta buona in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
컴퓨터 사용 능력이 있는
Conoscenze informatiche buone
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAM 사용 능력
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
현재 ... 면허증 소지자
Licenza / Patente di guida tipo...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere