Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Fornavn
名字
Numele de botez
Efternavn
Numele de familie
Fødselsdato
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Fødselssted
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstatus
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
Single
单身
Când persoana nu este căsătorită
Gift
已婚
Când persoana este căsătorită
Enke/enkemand
丧偶
Când persoana este văduvă
Adresse
地址
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hjemmeside
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Folkeskole
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gymnasium
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasium
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universitet
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Børnehave
托儿所
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Folkeskole
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasium
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Studenterkursus
中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbejdserfaring hos...
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplads hos...
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Frivilligt arbejde hos...
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flydende både skriftligt og verbalt
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computerkyndig
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Fortrolighed med CAD/ CAM.
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere