Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Fornavn
First Name
Numele de botez
Efternavn
Surname
Numele de familie
Fødselsdato
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Fødselssted
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstatus
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Single
Single
Când persoana nu este căsătorită
Gift
Married
Când persoana este căsătorită
Enke/enkemand
Widowed
Când persoana este văduvă
Adresse
Address
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hjemmeside
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Folkeskole
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gymnasium
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasium
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universitet
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Børnehave
Infant School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Folkeskole
Junior School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasium
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Studenterkursus
Sixth-Form College
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
University
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbejdserfaring hos...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplads hos...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Frivilligt arbejde hos...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computerkyndig
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere