Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Fornavn
Vorname
Numele de botez
Efternavn
Nachname
Numele de familie
Fødselsdato
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
Fødselssted
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstatus
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
Single
ledig
Când persoana nu este căsătorită
Gift
verheiratet
Când persoana este căsătorită
Enke/enkemand
verwitwet
Când persoana este văduvă
Adresse
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hjemmeside
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Folkeskole
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gymnasium
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasium
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universitet
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Børnehave
Vorschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Folkeskole
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasium
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Studenterkursus
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbejdserfaring hos...
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplads hos...
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Frivilligt arbejde hos...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flydende både skriftligt og verbalt
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computerkyndig
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere