Greacă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Fornavn
Όνομα
Numele de botez
Efternavn
Επίθετο
Numele de familie
Fødselsdato
Ημερομηνία γέννησης
Data şi anul naşterii aplicantului
Fødselssted
Τόπος Γέννησης
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstatus
Οικογενειακή Κατάσταση
Starea civilă a aplicantului
Single
Ελεύθερος/η
Când persoana nu este căsătorită
Gift
Παντρεμένος/η
Când persoana este căsătorită
Enke/enkemand
χήρος/α
Când persoana este văduvă
Adresse
Διεύθυνση
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Τηλέφωνο
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hjemmeside
Ιστοσελίδα
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Folkeskole
Δημοτικό Σχολείο
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gymnasium
Γυμνάσιο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasium
Λύκειο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universitet
Πανεπιστήμιο
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Børnehave
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Folkeskole
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasium
Δημοτικό Σχολείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Studenterkursus
Γυμνάσιο
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
Λύκειο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbejdserfaring hos...
Εργασιακή εμπειρία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplads hos...
Πρακτική άσκηση για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Frivilligt arbejde hos...
Εθελοντική εργασία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flydende både skriftligt og verbalt
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computerkyndig
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere