Spaniolă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Fornavn
Primer nombre
Numele de botez
Efternavn
Apellido
Numele de familie
Fødselsdato
Fecha de nacimiento
Data şi anul naşterii aplicantului
Fødselssted
Lugar de nacimiento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalitet
Nacionalidad
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Civilstatus
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
Single
Soltero(a)
Când persoana nu este căsătorită
Gift
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
Enke/enkemand
Viudo(a)
Când persoana este văduvă
Adresse
Dirección
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Teléfono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Hjemmeside
Página Web
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Folkeskole
Escuela Primaria
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gymnasium
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Gymnasium
Secundaria
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Universitet
Universidad
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Børnehave
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Folkeskole
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gymnasium
Escuela Secundaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Studenterkursus
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitet
Universidad
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbejdserfaring hos...
Experiencia laboral en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikplads hos...
Pasantía en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Frivilligt arbejde hos...
Trabajo voluntario en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Buena comprensión oral y escrita de...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flydende både skriftligt og verbalt
Fluidez oral y escrita en...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computerkyndig
Conocimientos de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere