Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

First Name
이름
Numele de botez
Surname
Numele de familie
Date of Birth
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Place of Birth
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationality
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Marital Status
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
Single
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Married
기혼
Când persoana este căsătorită
Widowed
미망인
Când persoana este văduvă
Address
주소
Adresa curentă a aplicantului
Phone
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Elementary School
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Middle School
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
High School
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
College
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Infant School
유아 학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Junior School
초등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Secondary School
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Sixth-Form College
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
University
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Work experience at…
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship at…
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntary work at…
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Good understanding of both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluency in both written and spoken…
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computer literate
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarity with CAD / CAM.
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Currently holding a full…driver's license.
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere