Franceză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

First Name
Prénom
Numele de botez
Surname
Nom de famille
Numele de familie
Date of Birth
Date de naissance
Data şi anul naşterii aplicantului
Place of Birth
Lieu de naissance
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationality
Nationalité
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Marital Status
Statut marital
Starea civilă a aplicantului
Single
Célibataire
Când persoana nu este căsătorită
Married
Marié(e)
Când persoana este căsătorită
Widowed
Veuf / veuve
Când persoana este văduvă
Address
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Phone
Téléphone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
Courriel
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Site internet
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Elementary School
École primaire
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Middle School
Collège
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
High School
Lycée
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
College
Université
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Infant School
Classe préparatoire
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Junior School
École primaire
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Secondary School
Collège
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Sixth-Form College
Lycée
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
University
Université
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Work experience at…
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship at…
Stage chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntary work at…
Volontariat chez...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Good understanding of both written and spoken…
... lu, écrit, parlé
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluency in both written and spoken…
... lu, écrit, parlé couramment
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computer literate
Initié à l'informatique
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarity with CAD / CAM.
Familiarisé avec DAO /CFAO
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Currently holding a full…driver's license.
Titulaire du permis B
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere