Thailandeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

First Name
ชื่อขึ้นต้น
Numele de botez
Surname
นามสกุล
Numele de familie
Date of Birth
วันเกิด
Data şi anul naşterii aplicantului
Place of Birth
สถานที่เกิด
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationality
สัญชาติ
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Marital Status
สถานะแต่งงาน
Starea civilă a aplicantului
Single
โสด
Când persoana nu este căsătorită
Married
แต่งงานแล้ว
Când persoana este căsătorită
Widowed
เป็นหม้าย
Când persoana este văduvă
Address
ที่อยู่
Adresa curentă a aplicantului
Phone
หมายเลขโทรศัพท์
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-Mail
อีเมล
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
เว็บไซต์
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Elementary School
โรงเรียนประถม
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Middle School
โรงเรียนมัธยมต้น
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
High School
โรงเรียนมัธยมปลาย
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
College
มหาวิทยาลัย
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Infant School
โรงเรียนสอนทารก
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Junior School
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Secondary School
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Sixth-Form College
การศึกษาสายวิชาชีพ
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
University
มหาวิทยาลัย
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Work experience at…
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Internship at…
การฝึกงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Voluntary work at…
งานอาสาสมัครที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Good understanding of both written and spoken…
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Fluency in both written and spoken…
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Computer literate
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarity with CAD / CAM.
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Currently holding a full…driver's license.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere