Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Antaŭnomo
名字
Numele de botez
Familinomo
Numele de familie
Naskiĝdato
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Naskiĝejo
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Ŝtataneco
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Edzecostato
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
Senedza
单身
Când persoana nu este căsătorită
Edziĝinta
已婚
Când persoana este căsătorită
Vidvo/vidvino
丧偶
Când persoana este văduvă
Adreso
地址
Adresa curentă a aplicantului
Telefonnumero
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Retpoŝto
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Retpaĝaro
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Malalta lernejo
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnazio
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceo
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolegio
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Infanejo
托儿所
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Malalta lernejo
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Meza lernejo
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnazio
中学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Liceo
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitato
大学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Labora sperto ĉe...
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Staĝo ĉe...
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontula laboro ĉe...
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Legoscia en komputilo
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiareco kun CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Kondukpermesilo...
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere