Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Antaŭnomo
Vorname
Numele de botez
Familinomo
Nachname
Numele de familie
Naskiĝdato
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
Naskiĝejo
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Ŝtataneco
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Edzecostato
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
Senedza
ledig
Când persoana nu este căsătorită
Edziĝinta
verheiratet
Când persoana este căsătorită
Vidvo/vidvino
verwitwet
Când persoana este văduvă
Adreso
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefonnumero
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Retpoŝto
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Retpaĝaro
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Malalta lernejo
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnazio
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceo
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolegio
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Infanejo
Vorschule
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Malalta lernejo
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Meza lernejo
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnazio
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Liceo
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitato
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Labora sperto ĉe...
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Staĝo ĉe...
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontula laboro ĉe...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Legoscia en komputilo
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiareco kun CAD / CAM.
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Kondukpermesilo...
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere