Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Antaŭnomo
Имя
Numele de botez
Familinomo
Фамилия
Numele de familie
Naskiĝdato
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Naskiĝejo
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Ŝtataneco
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Edzecostato
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Senedza
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Edziĝinta
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
Vidvo/vidvino
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Adreso
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Telefonnumero
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Retpoŝto
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Retpaĝaro
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Malalta lernejo
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Gimnazio
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Liceo
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Kolegio
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Infanejo
Ясли
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Malalta lernejo
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Meza lernejo
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Gimnazio
Средняя школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Liceo
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universitato
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Labora sperto ĉe...
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Staĝo ĉe...
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontula laboro ĉe...
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Legoscia en komputilo
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiareco kun CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Kondukpermesilo...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere