Chineză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
名字
Numele de botez
Nom de famille
Numele de familie
Date de naissance
生日
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
出生地
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
国籍
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
婚姻状况
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
单身
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
已婚
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
丧偶
Când persoana este văduvă
Adresse
地址
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
电话
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
电子邮箱
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
网址
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
小学
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
初中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
高中
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
大学
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
托儿所
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
幼儿学校
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
小学
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
中学
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
高等中学
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
在...的工作经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
在...的实习经历
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere