Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
이름
Numele de botez
Nom de famille
Numele de familie
Date de naissance
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
기혼
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
미망인
Când persoana este văduvă
Adresse
주소
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
유아 학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
초등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere