Greacă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
Όνομα
Numele de botez
Nom de famille
Επίθετο
Numele de familie
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
Τόπος Γέννησης
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
Οικογενειακή Κατάσταση
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
Ελεύθερος/η
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
Παντρεμένος/η
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
χήρος/α
Când persoana este văduvă
Adresse
Διεύθυνση
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
Τηλέφωνο
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
Ιστοσελίδα
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
Δημοτικό Σχολείο
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
Γυμνάσιο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
Λύκειο
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
Πανεπιστήμιο
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
Νηπιαγωγείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
Δημοτικό Σχολείο
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
Γυμνάσιο
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
Λύκειο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
Εργασιακή εμπειρία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
Πρακτική άσκηση για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
Εθελοντική εργασία για...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
Άδεια οδήγησης τύπου...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere