Română | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
Prenume
Numele de botez
Nom de famille
Nume
Numele de familie
Date de naissance
Data naşterii
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
Locul naşterii
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
Naţionalitate
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
Stare civilă
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
Necăsătorit
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
Căsătorit
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
Văduv
Când persoana este văduvă
Adresse
Adresa
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
Gimnaziu
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
Colegiu (la noi facultate)
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
Grădiniţa (echivalent)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
Ciclul primar
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
Gimnaziu
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
Experiență de lucru la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
Internship/practică la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
Voluntariat la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
Cunoștințe PC.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere