Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
Имя
Numele de botez
Nom de famille
Фамилия
Numele de familie
Date de naissance
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Adresse
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
Ясли
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
Средняя школа
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere