Thailandeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
ชื่อขึ้นต้น
Numele de botez
Nom de famille
นามสกุล
Numele de familie
Date de naissance
วันเกิด
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
สถานที่เกิด
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
สัญชาติ
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
สถานะแต่งงาน
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
โสด
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
เป็นหม้าย
Când persoana este văduvă
Adresse
ที่อยู่
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
หมายเลขโทรศัพท์
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
อีเมล
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
เว็บไซต์
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
โรงเรียนประถม
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
โรงเรียนมัธยมต้น
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
โรงเรียนมัธยมปลาย
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
มหาวิทยาลัย
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
โรงเรียนสอนทารก
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
การศึกษาสายวิชาชีพ
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
มหาวิทยาลัย
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
การฝึกงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
งานอาสาสมัครที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere