Turcă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Prénom
Ad
Numele de botez
Nom de famille
Soyad
Numele de familie
Date de naissance
Doğum Tarihi
Data şi anul naşterii aplicantului
Lieu de naissance
Doğum Yeri
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nationalité
Tabiyeti
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Statut marital
Medeni Hali
Starea civilă a aplicantului
Célibataire
Bekar
Când persoana nu este căsătorită
Marié(e)
Evli
Când persoana este căsătorită
Veuf / veuve
Dul
Când persoana este văduvă
Adresse
Adres
Adresa curentă a aplicantului
Téléphone
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Courriel
E-Posta
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Site internet
Web sitesi
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
École primaire
İlkokul
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Collège
Ortaokul
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Lycée
Lise
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Université
Kolej
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Classe préparatoire
Kreş
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
École primaire
Ana Okulu
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Collège
İlkokul
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Lycée
Ortaokul
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Université
Kolej
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Stage chez...
... konusunda tecrübeli
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stage chez...
...'da stajyerlik
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Volontariat chez...
...'da gönüllü çalışma
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

... lu, écrit, parlé
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... lu, écrit, parlé couramment
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Initié à l'informatique
Bilgisayar konusunda yetkin
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM ile aşinalık
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Titulaire du permis B
... tipi sürücü belgesi sahibi
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere