Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Vorname
이름
Numele de botez
Nachname
Numele de familie
Geburtsdatum
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Geburtsort
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Staatsangehörigkeit
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Familienstand
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
ledig
미혼
Când persoana nu este căsătorită
verheiratet
기혼
Când persoana este căsătorită
verwitwet
미망인
Când persoana este văduvă
Adresse
주소
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Grundschule
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Mittelstufenschule
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Oberstufenschule
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Hochschule
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Vorschule
유아 학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Grundschule
초등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
weiterführende Schule
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Oberstufenkolleg
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universität
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbeitserfahrung bei...
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikum bei...
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... fließend in Wort und Schrift
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
gute Computer-Kenntnisse
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Führerschein Klasse...
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere