Italiană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Vorname
Nome
Numele de botez
Nachname
Cognome
Numele de familie
Geburtsdatum
Data di nascita
Data şi anul naşterii aplicantului
Geburtsort
Luogo di nascita
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Staatsangehörigkeit
Nazionalità
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Familienstand
Stato Civile
Starea civilă a aplicantului
ledig
Celibe (m) / Nubile (f)
Când persoana nu este căsătorită
verheiratet
Coniugato/a
Când persoana este căsătorită
verwitwet
Vedovo/a
Când persoana este văduvă
Adresse
Indirizzo
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Grundschule
Scuola Elementare
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Mittelstufenschule
Scuola Media
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Oberstufenschule
Scuola Media Superiore
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Hochschule
Università
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Vorschule
Asilo (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Grundschule
Scuola Elementare (solo in UK)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
weiterführende Schule
Scuola Secondaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Oberstufenkolleg
Scuola Superiore (solo in UK)
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universität
Università
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbeitserfahrung bei...
Esperienze lavorative presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikum bei...
Stagista presso...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Lavoro come volontario...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Comprensione orale e scritta buona in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... fließend in Wort und Schrift
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
gute Computer-Kenntnisse
Conoscenze informatiche buone
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Kenntnisse in CAD / CAM
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Führerschein Klasse...
Licenza / Patente di guida tipo...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere