Portugheză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Vorname
Primeiro Nome
Numele de botez
Nachname
Sobrenome
Numele de familie
Geburtsdatum
Data de Nascimento
Data şi anul naşterii aplicantului
Geburtsort
Local de Nascimento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Staatsangehörigkeit
Nacionalidade
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Familienstand
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
ledig
Solteiro(a)
Când persoana nu este căsătorită
verheiratet
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
verwitwet
Viúvo(a)
Când persoana este văduvă
Adresse
Endereço
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
Telefone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Grundschule
Ensino Fundamental
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Mittelstufenschule
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Oberstufenschule
Ensino Médio
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Hochschule
Faculdade
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Vorschule
Escola Infantil
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Grundschule
Ensino Fundamental
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
weiterführende Schule
Ensino Médio
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Oberstufenkolleg
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universität
Universidade
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbeitserfahrung bei...
Experiência profissional em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikum bei...
Estágio em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Bom conhecimento da língua ....
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... fließend in Wort und Schrift
Fluência em ....
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
gute Computer-Kenntnisse
Conhecimento de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Kenntnisse in CAD / CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Führerschein Klasse...
Carteira de motorista
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere