Thailandeză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Vorname
ชื่อขึ้นต้น
Numele de botez
Nachname
นามสกุล
Numele de familie
Geburtsdatum
วันเกิด
Data şi anul naşterii aplicantului
Geburtsort
สถานที่เกิด
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Staatsangehörigkeit
สัญชาติ
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Familienstand
สถานะแต่งงาน
Starea civilă a aplicantului
ledig
โสด
Când persoana nu este căsătorită
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Când persoana este căsătorită
verwitwet
เป็นหม้าย
Când persoana este văduvă
Adresse
ที่อยู่
Adresa curentă a aplicantului
Telefon
หมายเลขโทรศัพท์
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Email
อีเมล
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
เว็บไซต์
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Grundschule
โรงเรียนประถม
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Mittelstufenschule
โรงเรียนมัธยมต้น
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Oberstufenschule
โรงเรียนมัธยมปลาย
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Hochschule
มหาวิทยาลัย
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Vorschule
โรงเรียนสอนทารก
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Grundschule
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
weiterführende Schule
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Oberstufenkolleg
การศึกษาสายวิชาชีพ
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Universität
มหาวิทยาลัย
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Arbeitserfahrung bei...
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Praktikum bei...
การฝึกงานที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
งานอาสาสมัครที่...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
... fließend in Wort und Schrift
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
gute Computer-Kenntnisse
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Kenntnisse in CAD / CAM
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Führerschein Klasse...
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere