Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Όνομα
First Name
Numele de botez
Επίθετο
Surname
Numele de familie
Ημερομηνία γέννησης
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Τόπος Γέννησης
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Οικογενειακή Κατάσταση
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Ελεύθερος/η
Single
Când persoana nu este căsătorită
Παντρεμένος/η
Married
Când persoana este căsătorită
χήρος/α
Widowed
Când persoana este văduvă
Διεύθυνση
Address
Adresa curentă a aplicantului
Τηλέφωνο
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Ιστοσελίδα
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Δημοτικό Σχολείο
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Γυμνάσιο
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Λύκειο
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Πανεπιστήμιο
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Νηπιαγωγείο
Infant School
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Νηπιαγωγείο
Junior School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Δημοτικό Σχολείο
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Γυμνάσιο
Sixth-Form College
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Λύκειο
University
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Πανεπιστήμιο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Εργασιακή εμπειρία για...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Πρακτική άσκηση για...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Εθελοντική εργασία για...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere