Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Όνομα
Имя
Numele de botez
Επίθετο
Фамилия
Numele de familie
Ημερομηνία γέννησης
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Τόπος Γέννησης
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Οικογενειακή Κατάσταση
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Ελεύθερος/η
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Παντρεμένος/η
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
χήρος/α
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Διεύθυνση
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Τηλέφωνο
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Ιστοσελίδα
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Δημοτικό Σχολείο
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Γυμνάσιο
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Λύκειο
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Πανεπιστήμιο
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Νηπιαγωγείο
Ясли
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Νηπιαγωγείο
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Δημοτικό Σχολείο
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Γυμνάσιο
Средняя школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Λύκειο
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Πανεπιστήμιο
Университет
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Εργασιακή εμπειρία για...
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Πρακτική άσκηση για...
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Εθελοντική εργασία για...
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere