Spaniolă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Όνομα
Primer nombre
Numele de botez
Επίθετο
Apellido
Numele de familie
Ημερομηνία γέννησης
Fecha de nacimiento
Data şi anul naşterii aplicantului
Τόπος Γέννησης
Lugar de nacimiento
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nacionalidad
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Οικογενειακή Κατάσταση
Estado civil
Starea civilă a aplicantului
Ελεύθερος/η
Soltero(a)
Când persoana nu este căsătorită
Παντρεμένος/η
Casado(a)
Când persoana este căsătorită
χήρος/α
Viudo(a)
Când persoana este văduvă
Διεύθυνση
Dirección
Adresa curentă a aplicantului
Τηλέφωνο
Teléfono
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Ιστοσελίδα
Página Web
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Δημοτικό Σχολείο
Escuela Primaria
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Γυμνάσιο
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Λύκειο
Secundaria
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Πανεπιστήμιο
Universidad
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Νηπιαγωγείο
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Numele britanic al insituţiei de învăţământ frecventată între doi şi patru ani
Νηπιαγωγείο
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Δημοτικό Σχολείο
Escuela Secundaria
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Γυμνάσιο
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Λύκειο
Universidad
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Πανεπιστήμιο
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Εργασιακή εμπειρία για...
Experiencia laboral en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Πρακτική άσκηση για...
Pasantía en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Εθελοντική εργασία για...
Trabajo voluntario en...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Buena comprensión oral y escrita de...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Fluidez oral y escrita en...
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conocimientos de informática
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Άδεια οδήγησης τύπου...
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere