Coreeană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Nome
이름
Numele de botez
Cognome
Numele de familie
Data di nascita
생년월일
Data şi anul naşterii aplicantului
Luogo di nascita
출생지
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nazionalità
국적
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stato Civile
결혼 여부
Starea civilă a aplicantului
Celibe (m) / Nubile (f)
미혼
Când persoana nu este căsătorită
Coniugato/a
기혼
Când persoana este căsătorită
Vedovo/a
미망인
Când persoana este văduvă
Indirizzo
주소
Adresa curentă a aplicantului
Telefono
전화
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
이메일 (E mail)
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
웹 사이트
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Scuola Elementare
초등학교
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Scuola Media
중학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Scuola Media Superiore
고등학교
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Università
대학교
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Asilo (solo in UK)
유아 학교
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Scuola Elementare (solo in UK)
초등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Scuola Secondaria
중등학교
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Scuola Superiore (solo in UK)
식스-폼 컬리지
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Università
대학교
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Esperienze lavorative presso...
...에서의 업무 경력
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stagista presso...
...에서 인턴쉽
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Lavoro come volontario...
..에서의 봉사활동
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Comprensione orale e scritta buona in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conoscenze informatiche buone
컴퓨터 사용 능력이 있는
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Licenza / Patente di guida tipo...
현재 ... 면허증 소지자
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere