Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Nome
First Name
Numele de botez
Cognome
Surname
Numele de familie
Data di nascita
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
Luogo di nascita
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nazionalità
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stato Civile
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
Celibe (m) / Nubile (f)
Single
Când persoana nu este căsătorită
Coniugato/a
Married
Când persoana este căsătorită
Vedovo/a
Widowed
Când persoana este văduvă
Indirizzo
Address
Adresa curentă a aplicantului
Telefono
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Scuola Elementare
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Scuola Media
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Scuola Media Superiore
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Università
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Asilo (solo in UK)
Infant School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Scuola Elementare (solo in UK)
Junior School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Scuola Secondaria
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Scuola Superiore (solo in UK)
Sixth-Form College
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Università
University
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Esperienze lavorative presso...
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stagista presso...
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Lavoro come volontario...
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Comprensione orale e scritta buona in...
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conoscenze informatiche buone
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Licenza / Patente di guida tipo...
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere