Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Nome
Vorname
Numele de botez
Cognome
Nachname
Numele de familie
Data di nascita
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
Luogo di nascita
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nazionalità
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stato Civile
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
Celibe (m) / Nubile (f)
ledig
Când persoana nu este căsătorită
Coniugato/a
verheiratet
Când persoana este căsătorită
Vedovo/a
verwitwet
Când persoana este văduvă
Indirizzo
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
Telefono
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Scuola Elementare
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Scuola Media
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Scuola Media Superiore
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Università
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Asilo (solo in UK)
Vorschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Scuola Elementare (solo in UK)
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Scuola Secondaria
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Scuola Superiore (solo in UK)
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Università
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Esperienze lavorative presso...
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stagista presso...
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Lavoro come volontario...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Comprensione orale e scritta buona in...
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conoscenze informatiche buone
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Licenza / Patente di guida tipo...
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere