Română | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Nome
Prenume
Numele de botez
Cognome
Nume
Numele de familie
Data di nascita
Data naşterii
Data şi anul naşterii aplicantului
Luogo di nascita
Locul naşterii
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nazionalità
Naţionalitate
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stato Civile
Stare civilă
Starea civilă a aplicantului
Celibe (m) / Nubile (f)
Necăsătorit
Când persoana nu este căsătorită
Coniugato/a
Căsătorit
Când persoana este căsătorită
Vedovo/a
Văduv
Când persoana este văduvă
Indirizzo
Adresa
Adresa curentă a aplicantului
Telefono
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Scuola Elementare
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Scuola Media
Gimnaziu
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Scuola Media Superiore
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Università
Colegiu (la noi facultate)
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Asilo (solo in UK)
Creşă (apoximativ deoarece creşa în România se frecventează până la vârsta de trei ani)
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Scuola Elementare (solo in UK)
Grădiniţa (echivalent)
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Scuola Secondaria
Ciclul primar
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Scuola Superiore (solo in UK)
Gimnaziu
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Università
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Esperienze lavorative presso...
Experiență de lucru la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stagista presso...
Internship/practică la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Lavoro come volontario...
Voluntariat la...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Comprensione orale e scritta buona in...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conoscenze informatiche buone
Cunoștințe PC.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Licenza / Patente di guida tipo...
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere