Rusă | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

Nome
Имя
Numele de botez
Cognome
Фамилия
Numele de familie
Data di nascita
Дата рождения
Data şi anul naşterii aplicantului
Luogo di nascita
Место рождения
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
Nazionalità
Гражданство
Ţara în care aplicantul s-a născut.
Stato Civile
Семейное положение
Starea civilă a aplicantului
Celibe (m) / Nubile (f)
холост/незамужем
Când persoana nu este căsătorită
Coniugato/a
Женат/замужем
Când persoana este căsătorită
Vedovo/a
Вдовец/вдова
Când persoana este văduvă
Indirizzo
Адрес
Adresa curentă a aplicantului
Telefono
Телефон
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
E-mail
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
Website
Сайт
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
Scuola Elementare
Начальная школа
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
Scuola Media
Средняя школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
Scuola Media Superiore
Старшая школа
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
Università
университетский колледж
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
Asilo (solo in UK)
Ясли
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
Scuola Elementare (solo in UK)
Детский сад
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
Scuola Secondaria
Начальная школа
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
Scuola Superiore (solo in UK)
Средняя школа
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
Università
Техникум/лицей
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
Esperienze lavorative presso...
Опыт работы в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
Stagista presso...
Стажировка в...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
Lavoro come volontario...
Волонтерская практика в ...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

Comprensione orale e scritta buona in...
Хорошо владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Свободно владею (устный, письменный)
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
Conoscenze informatiche buone
Со знанием компьютера
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Со знанием CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
Licenza / Patente di guida tipo...
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere