Engleză | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名前
First Name
Numele de botez
名字
Surname
Numele de familie
誕生日
Date of Birth
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Place of Birth
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Nationality
Ţara în care aplicantul s-a născut.
配偶者の有無
Marital Status
Starea civilă a aplicantului
独身
Single
Când persoana nu este căsătorită
既婚
Married
Când persoana este căsătorită
独身
Widowed
Când persoana este văduvă
現住所
Address
Adresa curentă a aplicantului
電話番号
Phone
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
メールアドレス
E-Mail
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
ウェブサイト
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学校
Elementary School
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
中学校
Middle School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高等学校
High School
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
College
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
幼児学校
Infant School
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学校
Junior School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学校
Secondary School
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
シックス・フォーム・カレッジ
Sixth-Form College
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
University
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
・・・・で働いた経験があります。
Work experience at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
・・・・でのインターンシップを行いました。
Internship at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Voluntary work at…
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Good understanding of both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluency in both written and spoken…
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
パソコンを使いこなせます。
Computer literate
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAMの知識
Familiarity with CAD / CAM.
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
・・・・の免許を保有しています。
Currently holding a full…driver's license.
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere