Germană | Expresii - Aplicația | CV

CV - Date personale

名前
Vorname
Numele de botez
名字
Nachname
Numele de familie
誕生日
Geburtsdatum
Data şi anul naşterii aplicantului
出生地
Geburtsort
Numele locului unde s-a nascut aplicantul
国籍
Staatsangehörigkeit
Ţara în care aplicantul s-a născut.
配偶者の有無
Familienstand
Starea civilă a aplicantului
独身
ledig
Când persoana nu este căsătorită
既婚
verheiratet
Când persoana este căsătorită
独身
verwitwet
Când persoana este văduvă
現住所
Adresse
Adresa curentă a aplicantului
電話番号
Telefon
Numărul de telefon la care aplicantul poate fi contactat
メールアドレス
Email
Adresa de mail la care aplicantul poate fi contactat
ウェブサイト
Website
Adresa site-ului personal sau al afacerii aplicantului

CV - Educaţia

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Unul dintre formatele standard pentru scrierea istoricului educaţiei
小学校
Grundschule
Prima treaptă a ciclului școlar în Statele Unite pentru copiii între opt şi treisprezece ani
中学校
Mittelstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între treisprezece şi şaisprezece ani, între şcoala primară şi liceu.
高等学校
Oberstufenschule
Şcoala din Statele Unite frecventată de copiii între şaisprezece şi optisprezece ani, după şcoala medie
大学
Hochschule
Numele american al instituţiei de învăţământ care corespunde facultăţii
幼児学校
Vorschule
Numele britanic al instituţiei de educaţie frecventată între patru şi şapte ani.
小学校
Grundschule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de şapte şi zece ani
中学校
weiterführende Schule
Numele britanic al instituţiei de învăţământ frecventată între vârsta de opt şi şaisprezece ani
シックス・フォーム・カレッジ
Oberstufenkolleg
Numele britanic al instituției de învățământ frecventată între vârsta de șaisprezece și optsprezece ani
大学
Universität
Numele britanic al instituției de învățământ superior

CV - Experiența în câmpul muncii

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Exemplificarea modului standard de a menționa istoricul ocupațiilor anterioare
・・・・で働いた経験があります。
Arbeitserfahrung bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice
・・・・でのインターンシップを行いました。
Praktikum bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru temporară menită să familiarizeze candidatul cu un anumit mediu de lucru și anumite cunoștințe specifice. Termenul este folosit des pentru a menționa perioadele de lucru temporar în străinătate.
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Formularea folosită pentru a introduce o perioadă de lucru neplătit, în general prestată în scopuri umanitare

CV - Alte calificări

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are un nivel decent de competențe lingvistice
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... fließend in Wort und Schrift
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat vorbește fluent o anumită limbă
パソコンを使いこなせます。
gute Computer-Kenntnisse
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoaște toate funcțiile de baza ale unui computer.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat are calități de comunicator/negociator/prezentare
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Formularea folosită pentru a arăta faptul că potențialul candidat cunoște în profunzime aplicațiile Microsoft Office și are noţiuni de HTML.
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Pentru a menționa cunoștințele în domeniile: editare de text, foi de calcul, baze de date, prezentări
CAD/ CAMの知識
Kenntnisse in CAD / CAM
Pentru a arăta cunoștințele de design asistat de calculator.
・・・・の免許を保有しています。
Führerschein Klasse...
Pentru a arăta faptul că potențialul candidat deține permis de conducere